Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření často přinášejí činnosti a vztahy v zaměstnání, vlastním podnikání, při péči o druhé, snaze o správnou výchovu, úsilí o zvládnutí nemoci, krize …

Syndrom vyhoření – burn out, stav, který potkává stále více lidí. Zažilo jej, či prožívá kolem 25 % dospělé populace. Ve skupině manažerů a lidí vysoce zaujatých prací se výzkumy dostávají k údajům kolem 50%. Syndrom je charakteristický změnami emocí, zájmů, výkonnosti, vztahů i fyzického zdraví. Typickým příznakem pro burnout – syndrom vyhoření je ztráta víry ve smysl činnosti, práce, vztahů, cílů, existence .. .

depression-1347544_1280-e1468399121562-1024x486

Syndrom vyhoření – Burn out, prevence a terapie, je program, který připravuje psycholog individuálně po vstupní konzultaci.

Obsah a délka pobytu se řidí průběhem a intenzitou potíží, potřebami a možnostmi klienta. Obvyklý je rozsah 1- 3 týdny. Péče zahrnuje procedury, které ovlivňují emoce, postoje a psychickou kondici, např. psychorelaxační techniky, autosugesce, reflexní masáže, speciální koupele, transkraniální magnetickou stimulaci, audiovizuální stimulaci centrálního nervového systému, kraniosakrální terapii, metody zaměřené na emoce, zvyšující výkonnost a odolnost psychiky.

Syndrom vyhoření bývá vyvolán dlouhodobým stresem a nenaplněným očekáváním vývoje, změn, efektu vlastního nasazení, pokroku, pomoci, záchrany něčeho či někoho, povznesením obecných morálních hodnot …

Syndrom vyhoření má několik fází, ty pokročilé jsou dramatem jak pro nemocného, tak pro jeho blízké. Relativně lépe je možné na překonání syndromu vyhoření působit v té fázi, kdy se vztahuje především k objektu pracovního či emočního nasazení. Člověk je zasažen zatím “jen” ve vymezené oblasti svých rozhodujících aktivit. K celkové generalizované skepsi a rezignaci vývoj teprve směřuje.

road-815297_1280-e1468399293480-1024x427

Syndrom vyhoření často přinášejí činnosti a vztahy v zaměstnání, vlastním podnikání, při péči o druhé, snaze o správnou výchovu, úsilí o zvládnutí nemoci, krize …

Málo nápadné a podceňované, okolím přehlížené je “varovné” stádium. Může se manifestovat kolísavou až depresivní náladou, emocionálními reakcemi ve vztazích, občasnými pochybnostmi, výpadky výkonnosti. Již zde by měla nastoupit cílevědomá pravidelná péče o psychickou kondici. Laický přístup k tomuto tématu bývá spojen s omyly. Vyplatí se odborná konzultace. V této fázi je možné rizikové faktory ovlivnit snadněji. Nezbytné investice jsou menší než při rozvinutém onemocnění. Obvyklé odkládání terapie, vyčkávání, zda se stav sám od sebe nezlepší, je chybná strategie. Opožděné rozhodování znamená více trápení, potřebu většího úsilí. Syndrom vyhoření se potom napravuje delší čas, s nesrovnatelně většími ztrátami.

Burn out, vyhoření, je vždy specifickým problémem konkrétního člověka s jeho jedinečnou historií a osobnostní výbavou. Má tedy nejen obecné, ale i silné individuální příčiny. Proto prevence, léčba i rekonvalescence syndromu vyhoření musí respektovat a zahrnovat jak originalitu jednotlivce, tak obecněji platné principy.

cenik-odkaz-01-1024x162

You may also like