Entries by Karel Hlavatý

Red Light Therapy

Biostimulace Terapie červeným světlem (RLT), též Low Level Laser Therapy (LLLT) Biostimulace je působení červeného (RL) a blízkého infračerveného (NIR) světla na organizmus. Mitochondrie jsou buněčné organely ve chrupavkách, svalech, nervech, kůži, orgánech. Mají význam pro tvorbu adenosintrifosfátu (ATP), ten slouží jako zdroj energie. Biostimulace zvyšuje výkonnost a obnovuje funkce oslabené stárnutím či nemocí, prodlužuje životnost. Cytokiny zajišťují prozánětlivou funkci imunitního […]

STRES, deprese, vyhoření – terapie

Stres, vyčerpání – příčiny Až 90% zdravotních potíží, těch civilizačních zejména, má jako hlavní příčinu trvalý nebo velmi silný stres a dlouhodobé vyčerpání. Pro porozumění mechanizmu stresu a vyčerpání energetických rezerv je vhodné zmínit několik faktů. Pomohou objasnit, jak programy pro stres a nápravu psychických i psychosomatických potíží fungují. Výraz “stres” označuje stav, který mozek na racionální nebo emocionální úrovni vyhodnotí jako […]

ANOREXIE, poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie, PPP Terapií anorexie, bulimie a poruch příjmu potravy se zabýváme více než dvacet let.  Lázně Jablonec poskytují komorní, maximálně diskrétní prostředí a individuální přístup. Kapacita pro 5 – 10 hostů umožňuje věnovat každému intenzivní osobní péči. Za důležité považujeme nejen stravování. Ale zejména respekt k osobnosti, podporu sebehodnocení a přesvědčení, že lze nastavit i dosáhnout realistické cíle, udržet si zdraví. Komplikací bývá […]

MAGNETOTERAPIE, neuromodulace pro psychiku.

Magnetoterapie – distanční elektroléčba. Nové technologie v medicíně, vysokoindukční magnetoterapie. Psychika, pánevní dno, dýchací cesty. Pulzní magnetoterapie, ověřená a úspěšná fyzioterapeutická metoda. Od počátku 80. let minulého století je nízkofrekvenční magnetoterapie využívána pro zlepšení průběhu hojivých procesů. Jednou z vlastností magnetického pole je urychlení transportu iontů – elektricky nabitých mikročástic. Urychluje proces osifikace, obnovu porušené kostní a chrupavčité tkáně. Proto je […]