Anorexie, bulimie, PPP

Terapií anorexie, bulimie a poruch příjmu potravy se zabýváme více než dvacet let.  Lázně Jablonec poskytují komorní, maximálně diskrétní prostředí a individuální přístup. Kapacita pro 5 – 10 hostů umožňuje věnovat každému intenzivní osobní péči. Za důležité považujeme nejen stravování. Ale zejména respekt k osobnosti, podporu sebehodnocení a přesvědčení, že lze nastavit i dosáhnout realistické cíle, udržet si zdraví. Komplikací bývá pozdní rozpoznání problému a odkládání léčby.

Pro pomoc při léčení mentální anorexie a bulimie využíváme především metody psychologie. Důraz klademe na zpracování stresu, spojeného s problémy zdravotními i vztahovými. Součástí programu je vysvětlení osvědčených pravidel pro kontrolu hmotnosti a nežádoucího přibývání na váze. Předpokladem pro přijetí k pobytu  je alespoň minimální motivovanost, zájem o změnu. Věk ani BMI nejsou rozhodujícím kritériem. Program připravuje a řídí psycholog.

Minimální program zahrnuje průběžnou péči psychologa a terapeutické procedury, celkem 10 hodin při pobytu na 6 nocí. Dále ubytování a snídaně. Další procedury a stravování je možno přiobjednat. K využití je vybavená kuchyňka na poschodí.

Základní program
„all inclusive“, 10 nocí, obsahuje 30 hodin péče a celodenní stravu včetně výživových koktejlů.
   Pobyty lze libovolně prodloužit. Množství procedur, stravování a cenu lze  přizpůsobit potřebám a možnostem klienta. Jsme soukromé zařízení, pojišťovny na naše služby nepřispívají.
Objednací termíny pro pobyt jsou obvykle velmi krátké. Je možné telefonovat na 777 310 622, příp. napsat e-mail.
Informace o aktuálních cenách jsou ZDE

Bulimie, anorexie, základní informace.

Úmyslné extrémní snižování hmotnosti u mentální anorexie – odmítání potravy, přehnané cvičení, zvracení, užívání laxativ atd., a záchvatovité přejídání s následným úmyslným zvracením či vyvoláváním průjmu u bulimie – jsou onemocnění, která se týkají především dívek. Nejčastěji začínají mezi 11 a 18 lety, ale i později. Za posledních 10 let je uváděn zhruba 15 % nárůst těchto potíží u mužů. Mladých i starších. Kult věčného mládí přináší riziko problémů i na práh seniorského věku.

Anorexie a bulimie je onemocnění zákeřné. První příznaky v počátcích choroby nejsou nikterak nápadné. Jeví se jako vcelku pochopitelný a přijatelný zájem o udržení štíhlé postavy, respektování pravidel racionální, zdravé životosprávy. Postupně se mění stravovací návyky, roste zájem o jídelníčky a vaření, nápadná je preference kaloricky chudé stravy přijímané v malých porcích a vynechávání jídla. Časté tělesné cvičení má přispět ke spalování domněle nadbytečných tukových tkání. Část přijaté potravy je z těla odstraněna před strávením laxativy či utajovaným zvracením. Pro okolí – rodinu, kamarády, pedagogy – by měl být varováním rozpor mezi zaujetím pro téma „štíhlá postava, zdravá výživa“ a objektivním hodnocením tělesné hmotnosti. BMI (body mass index) by měl být vyšší než 18. Například hmotnost při výšce 155 cm by měla být alespoň 45 kg.
Zaměření na jídlo se zvolna vyvíjí v posedlost, péče o postavu se stává závislostí s obdobnými charakteristikami jako závislost na alkoholu či jiných drogách. Je doprovázená nesmírně silným, nepřekonatelným až fanatickým puzením k jednání, které si nemocný zdůvodňuje falešnými argumenty. Často se rychle vyvíjejí iracionální mechanizmy, vytěsňující veškerá fakta o zdravotních rizicích. V pokročilém stádiu nemocný nedokáže přerušit chybné stereotypy, i když ví nebo tuší, že ideálu krásy se vzdaluje a že hrozí katastrofa.

Zdravotní rizika anorexie a bulimie.

Pokles tělesného tuku zastavuje produkci hormonů, zvláště růstových a pohlavních. Hodnoty pod 15% u dospívajících dívek mohou znamenat nevratné poškození vaječníků, hrozí trvalá neplodnost. U dospělých je ohrožen hormonální cyklus při poklesu tělesného tuku pod 20%. Častá je srdeční arytmie, bradykardie (zpomalení tepové frekvence), anémie, snížení počtu bílých krvinek a ohrožený imunitní systém. Narušená funkce ledvin, otoky končetin a obličeje, močové kameny. Osteoporóza – řídnutí kostí, zlomeniny, bolesti zad. Onemocnění trávicího traktu – jícnu, žaludku, střev. atd. Svalová slabost, křeče, motorické poruchy, bolesti hlavy, mdloby, dvojité vidění, zmatenost. Porucha poznávacích funkcí mozku, intelektu.

Rizika pro psychiku a vývoj osobnosti při anorexii a bulimii.

Poruchami příjmu potravy, anorexií a bulimií jsou, podobně jako u jiných závislostí, více ohroženy určité typy osobnosti. Ti, pro které je velmi důležité uznání a příznivé hodnocení ostatních. Chtějí splnit představy okolí, kamarádů, spolužáků, rodičů, své vlastní, společnosti … o dokonalosti, užitečnosti, kráse. Nemají dostatečné vnitřní sebevědomí, trpí představou možného selhání, nedokonalosti. Proto dokážou zvolit a dodržet ta nejdrastičtější omezení. A zpočátku se jim dostává za štíhlost odměny, uznání, pochvaly. Úžasná motivace pro pokračování. O to děsivější jsou pak pozdější změny. Místo očekávaného uznání přichází pohrdání, posměch, tresty, rozvrácení většiny důležitých vztahů, vyloučení ze života, ve kterém chtěli být nejlepší a nejužitečnější, tušení totálního selhání. Je nemožné představit si, jak dramaticky a bolestivě tenhle zvrat zasáhne duši. Ale tělo i vůle jsou již tak oslabené, že nestačí na nápravu. Před sebezavržením pomáhá podivný obranný mechanizmus psychické racionalizace. Neúspěch se přemaluje na vítězství, vychrtlost na štíhlost, jako podpora stačí souhlas jiných, co jsou v podobné situaci.

Naděje při léčení anorexie a bulimie.

Odhadnout předem výsledek snahy o zastavení nepříznivého vývoje, je vždy velmi obtížné. Důvěru ve zlepšení je třeba čerpat z drobných či přechodných úspěchů. Někdy se však díky intenzivní individuální terapii podaří dosáhnout nadějných změn v průběhu relativně krátké doby.

Příklad, který pomáhá překonat skepsi:
V.B., 15 let, 168 cm, 35 kg, mentální anorexie, problémy zhruba 3 roky. V období před začátkem programu ztrácí přibližně 0,5 kg týdně. V průběhu desetidenního pobytu dokázala tento trend nejen zastavit, ale vývoj hmotnosti dokonce obrátit. Domů odjela s velmi racionálním plánem, na nastavení jeho parametrů se sama podílela.

Člověka, který se propracoval do ztráty sebeúcty, deprese a beznaděje, nelze léčit pouze kapačkami, represí, odsouzením. Pro záchranu je důležitá spoluúčast lékařů, rodiny, přátel. Stejně důležitá jako starost o nemocné tělo je péče o nemocnou duši. Většinou jde o dlouhý boj s velkou pravděpodobností mnoha selhání, neúspěchů a zklamání, pokušením vzdát se. Kdo se rozhodne být oporou, musí počítat s nutností změny ve vlastním životě, patrně bude muset za záchranu nemocného něco obětovat. Pokud se však podaří takovou mnohostrannou podporu zorganizovat, je veliká naděje na úspěch při léčení blízkého člověka i anorexie.

Doporučení.

Určitě je snadnější, i když rovněž velmi obtížné, předejít nemoci prevencí. Tušíte-li, že přístup vašeho dítěte, vašeho přítele, přítelkyně, ke stravování vybočuje z normálu, inklinuje k anorexii či bulimii, seznamte je s odborníkem na duši nebo na výživu. V psychologické poradně, ve fitness či wellness centru nebo sportovním klubu.
I když jste ctižádostivý perfekcionista, chvalte děti za snahu, ne jen za dobré výsledky. Nehledejte chybu v sobě, partnerovi nebo dítěti, když se něco pokazí. Konzultací u psychologa můžete předejít léčení u psychiatra. Více na stránce Základy programu