10.10.2020

Psychobiologický koncept péče o duševní zdraví, Lázně Jablonec.

Podzim – zima, je čas zvolnit. Teplé týdny letošního léta jsou minulostí, slunce na obloze ztrácí sílu, paleta barev v podzimních lesích je znamením zklidnění. Příroda se připravuje na dobu odpočinku. Pro člověka, který se z přirozených rytmů přírody úspěšně vymanil, se tempo života nemění. Dny ubíhají stále rychleji, času nezbývá, nároky stoupají. Důsledkem jsou častější stavy vyčerpání, únava, změny emocí, nálad. Stres, deprese, vyhoření. Termíny, které se koncem předešlého milénia používaly jen zřídka. Dnes patří k velmi frekventovaným potížím v pracovním i soukromém životě.  Ovlivňují stabilitu i výkon. Zasahují do ekonomiky, partnerských i rodinných vztahů. Jsou příčinou psychosomatických potíží. Přinášejí nové požadavky na léčbu a terapeutickou péči. Na té se v rámci zdravotnictví podílejí ordinace praktických lékařů, ambulance psychiatrů a psychologů, specializovaná oddělení. A také některá soukromá i nezdravotnická pracoviště. Jako například Lázně Jablonec.

Historie tohoto zařízení sahá do vzdálené minulosti. Projekt stavby, realizované v roce 1992, nesl název „Středisko pro prevenci duševní zátěže“. Tehdy pro většinu populace označení velmi nesrozumitelné. Není však od věci připomenout, že i za „starých časů“ byly ordinace psychiatrů a psychologů vytížené. I tehdy se řešila kardiovaskulární onemocnění, psychosomatické potíže, neurotické problémy, panické ataky.

První klienti, ne pacienti – nebyli jsme a nejsme zdravotnické zařízení, k nám našli cestu záhy. A společně jsme řešili stavy, které host, ale někdy i jeho lékař či psycholog, označili jako deprese. Ztráta vitality, zájmu, pocit skepse, nechuť k jakékoliv aktivitě, různé potíže psychosomatického rázu.  Často jsme slyšeli přání, lépe řečeno zadání, dosáhnout změny k lepšímu pokud možno rychle. Když ne za víkend, pak maximálně za týden.  Více času není, neb zaměstnavatel či firma nepočká. Ve druhé polovině devadesátek se jako další komplikace s plnou silou přidal požadavek být sice v regeneračním procesu, ale také okamžitě a nepřetržitě dosažitelný na mobilu.

V počátcích se nabídka použitelných postupů zdála bohatá. Téměř nepřetržitá přítomnost psychologa s neomezeným časem pro konzultace, poradenství, rozbory kritických situací v zaměstnání i osobním životě, relaxační techniky, edukaci o pravidlech duševní hygieny, rozbory motivací, hledání rezerv či identifikaci nevýhodných vzorců jednání. Široká paleta rehabilitačních a wellness procedur pro odpočinek a relaxaci. Od koupelí, zábalů po masáže a rehabilitační cvičení. Vše v maximální intenzitě. Jistě, od počátku jsme spolu s klienty byli potěšeni dosahovanými výsledky. Nicméně, prognózy naznačovaly další dramatický nárůst zátěže, s níž bylo nutné počítat.

Jak přibývá zátěž. Jako velmi důležité a nové faktory jsme vnímali několik okolností. Vyplynuly, mimo jiné, z faktu, že čas plyne. Změny, které se zejména v pracovních i osobních vztazích nastartovaly od r.1990, se postupně začaly kumulovat a přinášet i slušnou řadu nežádoucích efektů. Roste počet hostů, kteří pracovali nebo žili ve stresu, nejistotě či neuspokojivých poměrech i deset a více let. A nejsou to zdaleka jen lidé z byznysu, náročných povolání, podnikatelského prostředí. Ohrožena je běžná populace. Dramaticky narostl počet žen v neřešitelných, vyčerpávajících situacích, rolích a vztazích. Přibyly problémy dětí ve věku i pod 14 let. Častěji jsme stáli před nějakou z forem vyhoření, deprese, problému v příjmu potravy, panické poruchy. Což jsou tradiční témata pro terapii, která vyžaduje podstatně více času, než poskytují pobyty na jeden až dva týdny.

Komplexnější přístup. Pro mnoho klientů jsme představovali „poslední naději“. Stalo se vlastně nezbytností zabývat se nejen duší, ale více také fyziologickými procesy. Je samozřejmé, že dlouhodobý nepoměr mezi psychickou zátěží a časem pro regeneraci i chronická přítomnost kortikotropních faktorů oslabují organizmus, ovlivňují imunitní systém, omezují prostor pro racionalitu, přetěžují životně důležité funkce řízené autonomním nervovým systémem. Spouštějí nevhodné emoční reakce, psychosomatické potíže, ovlivňují vztahy, výkonnost, vnímání, sebehodnocení, životní perspektivu. Ukázalo se, že jsou to okolnosti, které se zásadně podílejí na problematice dospělých i dětí, mužů i žen, v mladším i pokročilejším věku.

Balíček první pomoci a základ dlouhodobějších programů proto dnes tvoří individuálně sestavená kombinace, obsahující nejen intervenci psychologickými metodami a uvolnění tělesných příznaků vnitřního napětí balneo procedurami. Zásadní význam mají postupy pro harmonizaci autonomního nervového systému a převedení centrálního nervového systému do módu regenerace. V jednom programu, s maximální intenzitou. Vše v prostoru se spoustou životní energie a pohody. To nemůže nefungovat.